ASPECT RATIO ERROR

Jon Helt Haarder (SDU)

Jon Helt Haarder er lektor i dansk litteratur på Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Han er mest kendt for Performativ biografisme. En hovedstrømning i det senmodernes skandinaviske litteratur (Gyldendal 2014). Som forsker er han tilknyttet Uses of Literature – The Social Dimensions of Literature. Jon Helt Haarder underviser på uddannelserne Dansk, Litteraturvidenskab og Scandinavian Area Studies og har været Fulbright Visiting Professor på University of California, Berkeley. Aktuelt arbejder han på et projekt om ghettoens danske litteraturhistorie. Han har været medlem af H.C. Andersen Litteraturprisen advisory board siden 2016.

Tilbage